Trosa Scoutkår

Trosa Scoutkår är medlem av Scouterna samt Södermanlands scoutdistrikt.

Kåren bildades redan år 1930 vilket gör kåren till en av Södermanlands äldsta kårer.

Vår scoutlokal sedan år 1991 - Edanö gård

Edanö gård som är en av få bevarade skärgårdshemman anses kulturhistoriskt värdefullt

Gårdens sista arrendatorer mellan åren 1927 - 1940 hette för övrigt Oscar Fredrik Åkerblom

Edanö Gård - Trosa Scoutgård

Edanö Gård - Trosa Scoutgård

Edanö Gård - Trosa Scoutgård

Karta till Scoutlokalen


View Larger Map